© Copyright Hilde Trip

hilde trip natural art

Natural Art by Hilde Trip

The inexhaustible forms and color richness of nature is the source of Hilde Trip’s unique art.

Each season offers an infinite amount of seeds, leaves, feathers, tree bark and all sorts of grasses that she collects and processes into ‘Natural Art’ in the form of wall objects.

Having grown up on her parents’ farm where the rhythm of sowing, growing and harvesting was a matter of course, she now focuses more consciously on what nature has to offer.

It is an inexhaustible source of inspiration and challenge. Hilde permanently captures the diverse shapes and colors in frames and arranges them in repeating patterns. It requires great concentration which she experiences as calming and sometimes even meditative. She empowers the viewer to shift their focus and look at nature with different eyes! Her work evokes both tranquility and dynamics, wonder and admiration.

By recreating nature in a lasting work of art, the ordinary is elevated to beauty… of a different order without compromising its purity.

Natural Art door Hilde Trip

De onuitputtelijke vormen en kleurenrijkdom van de natuur is de bron van de unieke kunst van Hilde Trip.

Elk seizoen biedt een oneindig hoeveelheid aan zaden, bladeren, veren, boomschors en allerlei grassen die door haar worden verzameld en verwerkt tot ‘Natural art’ in de vorm van wandobjecten.

Opgegroeid op de boerderij van haar ouders waar het ritme van zaaien, groeien en oogsten een vanzelfsprekendheid was, legt ze zich nu meer bewust toe op wat de natuur te bieden heeft. Het is een onuitputtelijke bron van inspiratie en uitdaging. De uiteenlopende vormen en kleuren worden door Hilde duurzaam in kaders gevangen en gerangschikt in zich herhalende patronen. Het vraagt grote concentratie die ze als rustgevend en soms zelfs als meditatief ervaart. Ze stelt de kijker in staat de focus te verleggen en de natuur met andere ogen te bekijken! Haar werk roept zowel rust als dynamiek, verwondering en bewondering op.

Door het herscheppen van de natuur in een blijvend kunstwerk wordt het alledaagse verheven tot schoonheid van een andere orde zonder afbreuk te doen aan de puurheid ervan.